Авторизация
Авторизируйтесь
X
  • Email *
  • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Важно
Координационный центр патриотических сил Новый Мариуполь
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
Свежие новости
Просмотреть все свежие новости
25.01.2019 12:56

Під час дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітет з питань бюджету розглянув на своїх засіданнях майже 600 питань

 Про це свідчать основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2018 року – січень 2019 року).

Згідно з документом, протягом дев’ятої сесії відбулося 16 засідань Комітету, на яких розглянуто 593 питання.

За цей період (станом на 17.01.2019 р.) на розгляд до Комітету надійшли 46 законопроектів, за якими Комітет визначено головним, і 492 законопроекти для надання висновків щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, а також 112 проектів постанов.

У числі законопроектів, за якими Комітет визначено головним, надійшли: 1 – законопроект про Державний бюджет України на 2019 рік, 14 законопроектів – про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», 27 законопроектів – про внесення змін до Бюджетного кодексу України (далі – Бюджетний кодекс), 1 законопроект – про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та 3 проекти законів і постанов з інших питань.

Упродовж роботи сесії Комітетом підготовлено на розгляд Верховної Ради 16 законопроектів, за якими Комітет визначений головним, у т.ч.:

10 законопроектів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» /за реєстр. №№ 8414, 8496, 9026, 9064, 9151, 9177, 9197, 9241, 9369, 9395/, з них 1 законопроект підготовлено у звітний період до другого читання /за реєстр. № 8496/;

3 законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу /за реєстр. №№ 8044, 8599 і 9084/, з них 1 законопроект підготовлено у звітний період до першого і другого читань /за реєстр. № 9084/, а 1 об’єднаний законопроект – до другого читання /за реєстр. № 8044 і № 8043/;

1 проект постанови щодо окремих бюджетних питань /за реєстр. № 9000-П/;

1 законопроект про Державний бюджет України на 2019 рік /за реєстр. № 9000/;

1 законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» /за реєстр. № 9476/.

Верховною Радою під час дев’ятої сесії прийнято 6 законів та 1 постанову, попередній розгляд яких здійснював Комітет, а саме:

1 закон про Державний бюджет України на 2019 рік /від 23.11.2018 р. № 2629-VIII/;

3 закони про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» /від 20.09.2018 р. № 2573-VIII, від 22.11.2018 р. № 2619-VIII та від 06.12.2018 р. № 2648-VIII/;

2 закони про внесення змін до Бюджетного кодексу /від 22.11.2018 р. № 2621-VIII та від 06.12.2018 р. № 2646-VIII/;

1 постанова про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік /від 18.10.2018 р. № 2602-VIII/.

Головним пріоритетом у законопроектній роботі Комітету за звітний період було забезпечення прийняття Верховною Радою України Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Кабінетом Міністрів своєчасно подано законопроект про державний бюджет на 2019 рік (далі – законопроект № 9000) і 19 вересня 2018 р. на засіданні Комітету відбулося його представлення. Після представлення Урядом законопроекту № 9000 на пленарному засіданні Верховної Ради (21.09.2018 р.) у Комітеті протягом 24 вересня – 1 жовтня 2018 р. було проведено засідання підкомітетів за участю Міністерства фінансів, Рахункової палати, відповідних органів влади і установ за такими напрямами опрацювання законопроекту: доходи державного бюджету, фінансування державного бюджету, державний борг; видатки та кредитування державного бюджету; відносини між державним і місцевими бюджетами. У процесі розгляду зазначених питань на відповідних засіданнях отримано додаткову інформацію щодо обґрунтувань і розрахунків окремих показників проекту державного бюджету. При цьому, при опрацюванні показників видатків та кредитування було заслухано 52 головних розпорядників коштів державного бюджету, 42 органи державної влади – відповідальних виконавців бюджетних програм та представників фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, вивчено стан і проблеми бюджетного забезпечення у відповідних сферах діяльності. За наслідками такої роботи народними депутатами – членами Комітету сформовано ряд пропозицій, які були включені до таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту № 9000.

З метою конструктивного та збалансованого розгляду законопроекту № 9000 у Комітеті за участю керівництва Міністерства фінансів і Рахункової палати опрацьовано пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту № 9000 (загалом 2171 згруповану пропозицію народних депутатів та комітетів Верховної Ради включено у відповідну таблицю пропозицій з висновками Комітету щодо кожної з них) та висновки Рахункової палати. За результатами проведеної роботи Комітетом було підготовлено проект постанови Верховної Ради «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік» (реєстр. № 9000-П) та таблицю пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту № 9000.

Верховною Радою 18 жовтня 2018 року прийнято зазначений проект Постанови за реєстр. № 9000-П (схвалено Бюджетні висновки Верховної Ради – постанова № 2602–VIII), що вважається прийняттям законопроекту № 9000 у першому читанні. На виконання цього рішення Уряд у двотижневий строк мав подати доопрацьований до другого читання законопроект № 9000, а фактично подано такий документ 16.11.2018 р. (зареєстровано 19.11.2018 р.).

У Комітеті в межах реально відведеного часу опрацьовано поданий Урядом доопрацьований до другого читання законопроект № 9000, включаючи стан врахування Бюджетних висновків Верховної Ради, та протягом 21 і 22 листопада 2018 року Комітет на своєму засіданні розглянув це питання і ухвалив таке рішення:

1) рекомендувати Верховній Раді передбачити розгляд у другому читанні доопрацьованого законопроекту № 9000 після прийняття в цілому пов’язаних з ним законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу (реєстр. № 9084) та про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів (реєстр. № 9260);

2) рекомендувати Верховній Раді прийняти доопрацьований законопроект № 9000 у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету, погоджених з Міністерством фінансів.

Верховна Рада 23 листопада 2018 року прийняла Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Цьому передувало прийняття Верховною Радою 22 грудня 2018 року Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», підготовку проекту якого (законопроект за реєстр. № 9084) до першого і другого читань забезпечив Комітет, опрацювавши 185 згрупованих пропозицій народних депутатів, а також численні звернення державних та місцевих органів влади.

Окремо належить відмітити, що 18 жовтня 2018 року Верховною Радою прийнято за основу урядові законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу (реєстр. № 8044) та про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження середньострокового бюджетного планування (реєстр. № 8043) з дорученням Комітету їх підготувати до другого читання, об’єднавши в один законопроект. Зважаючи на необхідність системного, ретельного та узгодженого доопрацювання такої законодавчої ініціативи з урахуванням висновку Комітету та отриманих змістовних зауважень і пропозицій під час попереднього розгляду таких законопроектів, у Комітеті було створено робочу групу за участі членів Комітету, уповноважених представників Міністерства фінансів та експертів щодо підготовки відповідного об’єднаного законопроекту до другого читання. Загалом опрацьовано значну кількість пропозицій народних депутатів до об’єднаного законопроекту за реєстр. № 8044, які згруповані та узагальнені у відповідній порівняльній таблиці у кількості 152. Підсумовуючи розгляд даного питання, Комітет 5 грудня 2018 року ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді об’єднаний законопроект за реєстр. № 8044 прийняти у другому читанні та в цілому як закон у запропонованій остаточній редакції, викладеній у відповідній порівняльній таблиці. Як наслідок, Верховна Рада 6 грудня 2018 року прийняла Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування», яким, насамперед, починаючи з 2019 року передбачається розробка нового документу середньострокового бюджетного планування – Бюджетної декларації, що визначає засади бюджетної політики і бюджетні показники на трирічний період.

Слід зазначити, що упродовж дев’ятої сесії Комітет плідно співпрацював з Рахунковою палатою, використовуючи її матеріали, висновки та інформацію при проведенні оцінки показників державного та місцевих бюджетів на стадії їх формування та виконання. Загалом від Комітету направлено відповідні звернення до Кабінету Міністрів, галузевих міністерств, інших державних та місцевих органів влади щодо вжиття заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою недоліків і порушень (станом на 14.01.2019 р. – 37 листів).

При цьому, керуючись статтями 14 і 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та статтею 109 Бюджетного кодексу, Комітет на своєму засіданні у вересні п.р. розглядав Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2018 рік у першому півріччі та у грудні п.р. – Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2018 рік у січні - вересні разом з відповідною інформацією щодо виконання державного бюджету у 2018 році, підготовленою секретаріатом Комітету, що містила аналітичні матеріали за звітний період. Під час розгляду таких питань за участю Рахункової палати та Міністерства фінансів було звернуто увагу на окремі недоліки при виконанні державного бюджету протягом звітного періоду, у зв’язку з чим Комітет направляв Уряду рекомендації щодо врегулювання наявних проблем і усунення недоліків в процесі виконання бюджету.

За ініціативи Асоціації українських правників та сприяння Комітету і Рахункової палати 3 жовтня 2018 року у Верховній Раді проведено круглий стіл на тему «Парламентський контроль у сфері публічних фінансів». В рамках даного заходу обговорювалися шляхи удосконалення парламентського контролю у сфері публічних фінансів, при цьому звернуто увагу на важливість вдосконалення державних механізмів контролю у сфері публічних фінансів на законодавчому рівні та необхідність подальшого впровадження міжнародних стандартів фінансового контролю в Україні.

Крім того, члени та інші уповноважені представники Рахункової палати запрошувалися та брали участь у майже всіх засіданнях Комітету і багатьох засіданнях його підкомітетів. Зі свого боку Рахунковою палатою регулярно надсилалися запрошення на її засідання та члени Комітету мали можливість брати участь у таких засіданнях.

На виконання статей 27 і 109 Бюджетного кодексу та статті 93 Регламенту Верховної Ради Комітетом здійснено експертизу 421 законопроекту щодо впливу на показники бюджетів та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, за наслідками чого надано відповідні висновки профільним комітетам. При цьому до 23 законопроектів надано пропозиції з приведення їх у відповідність до бюджетного законодавства.

Щодо погодження Комітетом рішень Кабінету Міністрів та інших органів влади відповідно до законодавчих норм

Відповідно до частин шостої, восьмої, дев’ятої і п’ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу Комітетом протягом вересня–грудня 2018 року опрацьовано звернення головних розпорядників коштів державного бюджету щодо передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків державного бюджету, за наслідками чого Комітетом погоджено 68 відповідних рішень Кабінету Міністрів.

Згідно з частиною п’ятою статті 24-1 Бюджетного кодексу Комітетом впродовж дев’ятої сесії погоджено 3 рішення Уряду щодо змін до розподілу державного фонду регіонального розвитку на 2018 рік за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку.

У звітний період на виконання статті 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Комітетом забезпечено погодження 3 рішень Кабінету Міністрів щодо змін до розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за відповідними бюджетними програмами Мінагрополітики та Мінприроди.

Поряд з тим, на виконання статті 34 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Комітетом погоджено 2 рішення Кабінету Міністрів щодо порядку та обсягів спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення.

Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу Комітет у вересні–грудні 2018 року розглядав питання щодо розподілу/перерозподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам і загалом погодив 15 відповідних рішень Кабінету Міністрів.

Керуючись частиною четвертою статті 15 Бюджетного кодексу погоджено 2 рішення Кабінету Міністрів щодо зміни джерел фінансування державного бюджету.

Згідно з пунктом 33 розділу VI Бюджетного кодексу Комітет уповноважений погоджувати переліки об’єктів, щодо яких здійснюється реалізація заходів з розвитку автомобільних доріг у всіх областях та місті Києві в рамках відповідного експерименту. Відповідно до такої норми Комітетом протягом сесії забезпечено погодження 35 переліків об’єктів (з них 26 – уточнені та 4 – додаткові) за зверненнями обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації.

Крім того, в рамках реалізації норм Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Комітет на своєму засіданні 17 січня 2019 року розглянув і прийняв рішення щодо погодження:

переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в Одеській області, фінансове забезпечення яких у 2019 році здійснюється за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, – керуючись статтею 25 цього Закону;

розподілу коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами за бюджетними програмами на 2019 рік – керуючись статтею 4 Закону України «Про поводження радіоактивними відходами».

Забезпечуючи погодження вище перелічених рішень, Комітет з метою дотримання збалансованості показників бюджету і контролю за дотриманням бюджетного законодавства у кожному випадку здійснював аналіз відповідності таких рішень Бюджетному кодексу та/або Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» чи Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», проводив аналітичну оцінку виконання відповідних бюджетних програм чи реалізації відповідних норм та заслуховував головних розпорядників коштів державного бюджету щодо реалізації планів їх діяльності або використання відповідних витрат спочатку у підкомітетах, здійснюючи попереднє ретельне опрацювання питання (з урахуванням позиції Міністерства фінансів), а потім на своїх засіданнях.

У полі зору Комітету постійно перебували питання контролю за дотриманням бюджетного законодавства та ефективним використанням коштів державного бюджету головними розпорядниками, про що останні періодично звітували на засіданнях Комітету. Зокрема, належить звернути увагу на заслуховування Комітетом інформації Міністерства охорони здоров’я щодо стану бюджетного забезпечення реалізації заходів з лікування громадян за кордоном. Як наслідок, вдалося знайти шляхи врегулювання питання щодо збільшення видатків на проведення вказаних заходів та прийняти відповідні рішення Урядом, які Комітетом було погоджено.

Як і на попередніх сесіях, Комітет продовжив практику проведення виїзних засідань. Протягом дев’ятої сесії Комітет провів 2 виїзних засідання у містах Херсоні та Одесі. За наслідками вивчених проблем і здійснених заходів Комітет звертався до Кабінету Міністрів з рекомендаціями розглянути можливості щодо врегулювання порушених відповідними облдержадміністраціями проблемних питань щодо бюджетного забезпечення повноважень місцевих органів влади та розвитку регіону і вдосконалення бюджетного законодавства за наданими пропозиціями. При цьому члени Комітету виступали з ініціативами щодо сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, покращення фінансового забезпечення дорожнього господарства, реалізації державних інвестиційних проектів тощо.

Щодо міжнародної співпраці Комітет взаємодіяв з представниками Німецького товариства міжнародного співтовариства (GIZ) і Вестмінстерської Фундації за демократію, а також з Офісом з фінансового та економічного аналізу у ВРУ, створеним за підтримки цих організацій. Поряд з тим, у Комітеті відбулися зустрічі:

19 жовтня 2018 року – з представниками Ради Європи та Наглядової Ради Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо фінансового забезпечення суспільного мовлення в Україні, зокрема, обговорювалося питання щодо видатків на фінансову підтримку НТСУ у проекті державного бюджету на 2019 рік;

03 грудня 2018 року – з представниками технічної місії Податково-Бюджетного Департаменту Міжнародного валютного фонду щодо запровадження в Україні середньострокового бюджетного планування, насамперед обговорювалося питання щодо стану підготовки до другого читання відповідного законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу за реєстр. № 8044.

Щодо представництва членів Комітету у комісіях. У період дев’ятої сесії народні депутати – члени Комітету брали участь у роботі Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів (передбаченої частиною четвертою статті 32 Бюджетного кодексу); комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (передбаченої частиною третьою статті 24-1 Бюджетного кодексу); Комісії з підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (передбаченої статтею 26 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»); Комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету; робочої групи з відбору заходів щодо розвитку енергетики, які можуть бути профінансовані за бюджетною програмою 1101540 «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України».

У Комітеті за звітний період (станом на 14.01.2019 р.) опрацьовано 3103 звернень, листів, пропозицій, висновків та іншої кореспонденції.

Верховна Рада України

Количество комментариев 0

Для добавления комментария пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Смотри также другие новости из раздела Политика Политика в Украине
01.02.2019 08:58 Відбудеться відкриття десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
31.01.2019 18:58 На особистих прийомах у Верховній Раді України під час роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання побували понад 500 громадян
31.01.2019 17:58 Голова Комітету у закордонних справах Г.Гопко провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Угорщини в Україні І.Ійдярто
31.01.2019 14:58 Відбулося засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу
31.01.2019 13:58 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення провів робочу нараду з метою вивчення та аналізу бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік
31.01.2019 13:56 Графік особистого прийому громадян головами комітетів, головами депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України під час роботи десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
31.01.2019 12:58 Про звернення громадян до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування у 2018 році
31.01.2019 11:58 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства протягом дев’ятої сесії розглянув 59 питань
31.01.2019 09:58 Огляд головних тем «Голосу України» від 31 січня
30.01.2019 18:58 Комітет впродовж дев’ятої сесії опрацював 1800 листів і звернень громадян
30.01.2019 17:58 Програма USAID РАДА провела Міжнародну парламентську координаційну зустріч з технічної допомоги на тему: «Підсумки дев’ятої сесії роботи парламенту та очікування на наступну сесію» (відео)
30.01.2019 16:58 Голова Комітету з прав людини Г.Немиря взяв участь у зустрічі Національної платформи на тему: «Політика соціальної згуртованості в рік виборів: виклики і ризики для національної єдності та побудови миру на Сході України»»
30.01.2019 15:58 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Марокко в Україні Фауз Ель Ашабі
30.01.2019 14:58 Делегація України в ПА Євронест взяла участь у засіданнях комітетів з питань енергетичної безпеки, з політичних питань, прав людини і демократії, а також у засіданні Робочої групи з питань Білорусі
30.01.2019 11:58 Комітет протягом дев’ятої сесії розглядав контрольні питання, здійснював моніторинг стану виконання, практики правозастосування та ефективності прийнятих законів, опрацьовував звернення громадян, проводив прийом громадян
30.01.2019 10:58 Огляд головних тем «Голосу України» від 30 січня
29.01.2019 19:58 «Для того, щоб бути Президентом, треба мати хребет, треба мати розум і треба мати серце», - І.Геращенко на Форумі «Від Крут до Брюсселю»
29.01.2019 19:56 Постійна делегація Верховної Ради України 28-29 січня бере участь у засіданнях постійних комітетів та робочих груп ПА Євронест у Брюсселі
29.01.2019 15:58 "Щоб перемогти, прогнати ворога з усієї нашої землі, Україні сьогодні потрібна єдність. І досягти її – це наше з вами завдання. Це – наша пряма відповідальність!" - Андрій Парубій під час Форуму "Від Крут до Брюсселю" (повний текст виступу)
29.01.2019 14:58 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування протягом десятої сесії планує провести низку круглих столів, семінарів та інших заходів
29.01.2019 13:58 Комітет протягом дев’ятої сесії Верховної Ради восьмого скликання розглянув 1039 листів і звернень
29.01.2019 13:56 Голова Верховної Ради України Андрій Парубій взяв участь в урочистій церемонії покладання квітів до Пам’ятного Хреста Героям Крут на площі Андрія Первозванного
29.01.2019 10:58 Огляд головних тем «Голосу України» від 29 січня
29.01.2019 10:56 «Запровадження «Азовського пакету» санкцій проти Росії є необхідною відповіддю міжнародної спільноти на злочин Росії в районі Керченської протоки», - Ірина Геращенко
Смотри другие свежие новости:
23.02.2019 12:53 На Херсонщині викритому СБУ на хабарі представнику військово-лікарської комісії оголошено про підозру
22.02.2019 16:53 На Дніпропетровщині СБУ блокувала розкрадання деревини лісового фонду держави на понад два мільйона гривень
22.02.2019 16:51 Викритому СБУ на хабарі посадовцю обласної ОДА оголошено про підозру
22.02.2019 16:38 Обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури скеровано до суду
22.02.2019 12:53 На Буковині СБУ викрила на збуті зброї військовослужбовця-контрактника
22.02.2019 12:51 На Одещині СБУ викрила на хабарах керівника райвідділу поліції
22.02.2019 10:53 На Одещині СБУ викрила на хабарах керівника райвідділу поліції
21.02.2019 18:53 На Чернігівщині СБУ блокувала діяльність міжрегіонального угруповання наркоділків (відео)
21.02.2019 18:51 СБУ блокувала схему незаконного заволодіння грошовими активами інвесторів – американської компанії «Tesla Motors Inc»
21.02.2019 16:53 У Харкові СБУ блокувала діяльність кримінального угруповання
21.02.2019 16:38 Затримано екс-посадовця «Укрзалізниці»
21.02.2019 15:38 Справа судді з Черкащини: матеріали відкрито
21.02.2019 14:53 СБУ викрила механізм протиправного впливу РФ на результати виборів – Віктор Кононенко
21.02.2019 10:53 На Донеччині СБУ затримала організаторку фейкового волевиявлення 2018 року
20.02.2019 20:53 Анонс!
20.02.2019 15:38 НАБУ знайшло прояви української корупції у 65 країнах світу
20.02.2019 11:53 На Харківщині СБУ викрила на хабарі прикордонника
20.02.2019 10:53 На Сумщині за матеріалами СБУ оголошено про підозру викритому на хабарах голові медико-соціальної експертної комісії
20.02.2019 10:51 СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»
19.02.2019 18:53 СБУ викрила на хабарі посадовця банківської установи, що перебуває в стадії ліквідації
19.02.2019 18:38 НАБУ створює підстави для повернення держкомпаніям 4,77 млрд грн
19.02.2019 16:53 На Херсонщині за збут зброї засуджено військовослужбовця-контрактника
19.02.2019 16:51 В Одесі СБУ блокувала контрабанду психотропів із Африки
19.02.2019 16:49 На Волині СБУ викрила на хабарі посадовця райвідділу державної виконавчої служби
19.02.2019 14:53 На Донеччині СБУ блокувала міжнародний канал торгівлі людьми
19.02.2019 09:53 СБУ викрила на хабарах посадовця одеської митниці
18.02.2019 19:53 Анонс!
18.02.2019 15:38 У 48 справах від НАБУ і САП судовий розгляд не розпочато
18.02.2019 14:53 СБУ викрила екс-працівника наукової установи на спробі передати іноземній розвідці секретну інформацію
18.02.2019 11:53 На Київщині СБУ затримала на хабарі поліцейського
18.02.2019 11:38 «Газова справа»: обвинувальний акт стосовно народного депутата-організатора схеми скеровано до суду
18.02.2019 10:53 Анонс!
18.02.2019 10:51 На Харківщині СБУ блокувала мережу розповсюдження наркотиків
18.02.2019 09:53 На Київщині СБУ затримала на хабарі поліцейського
15.02.2019 18:53 У Черкасах СБУ попередила контрабанду предметів старовини до країни ЄС
15.02.2019 16:53 На Буковині СБУ блокувала діяльність нарколабораторії
15.02.2019 15:53 СБУ викрила діяльність етнічного угруповання, яке тероризувало мешканців Одеси
15.02.2019 15:51 На Кіровоградщині СБУ викрила на хабарі одного із керівників підрозділу Національної гвардії (відео)
15.02.2019 12:38 Розпорядження N15/17-р від 15 лютого 2019 року
15.02.2019 11:53 У Львові СБУ блокувала діяльність етнічного угруповання рекетирів